Gergényiné Németh Erika, gyógypedagógus, drámapedagógus

 

Több évtizedet töltöttem a pedagógusi pályán az oktatás különféle színterein. Tanítottam általános iskola alsó tagozatán, foglalkoztam autista, autisztikus gyermekek oktatásával, dolgoztam Nevelési Tanácsadóban, fejlesztő foglalkozásokat vezettem középiskolában.

 

Ami összeköti ezeket a helyeket, az a diszlexia, diszgráfia, diszkalkuklia, a magatartási és beilleszkedési probléma iránti érdeklődésem, illetve a tanulási zavarral küszködő gyermekek integrálásának lehetőségei.

 

Mit is jelent ez pontosan? Általános iskolában magyar nyelv- és irodalmat és közismereti tárgyakat tanítottam. Ez azt is jelenti, hogy elsőben írást és olvasást. Mindig olyan osztályaim voltak, ahol a gyermekek többsége diszlexia, diszgráfia veszélyeztetett volt vagy beilleszkedési, magatartási problémával küzdött.

Az akkor használatos olvasókönyvek, módszerek nem működtek megfelelően ezekben a csoportokban, ezért más megoldásokat kerestem. Az országban az elsők között kezdtem el osztályszinten tanítani a Meixner módszerrel. Ez a módszer a későbbiekben is nagy segítségemre volt, amikor autista, autisztikus gyermekek tanításával foglalkoztam.

Ki lehetett egészíteni és bővíteni más fejlesztési módszerekkel, így nagyobb diákoknál és középiskolai tanulóknál is fel lehetett használni ennek a módszernek az elemeit, alapgondolatát.

 

Tulajdonképpen, amikor Nevelési Tanácsadóban végeztem fejlesztést, annak is egyik fontos elemét képezte ez a módszer.

 

Az utóbbi években  egy alapítványi középiskolában segítettem diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás diákok integrálását. Egyéni foglalkozásokat tartottam és ahol szükséges volt, ott a tanuló órai munkáját támogattam. Munkatársaimat tanácsokkal, segédanyagokkal láttam el.

 

Fejlesztő munkám szerves részévé váltak a drámapedagógia elemei, módszerei, de vezettem komplex drámafoglalkozásokat hátrányos helyzetű kamaszoknak is egy ifjúsági házban.

 

Nagy öröm volt számomra, amikor felkérést kaptam egy gyakorlókönyv megírására, Helyesírási gyakorló diszlexiás, diszgráfiás gyermekeknek, amit később szerzőtársammal még kiegészítettünk szövegértési feladatgyűjteményekkel.

Ezekben a könyvekben összegyűjtött feladatokat napi munkám során én magam is használtam, akár fejlesztő foglalkozások alkalmával, akár tanórai munkák keretében.

 

Az általam készített letölthető anyagok hasonló feladatokat tartalmaznak. A fejlesztő feladatokat 1-1 téma köré csoportosítom és inkább játékos, a gyermek-szülő együtt munkálkodására építek, abban a reményben, hogy az így együtt töltött idő kellemes és hasznos kikapcsolódást eredményez.

Miben
segíthetek?

Itt érsz el:

erikagergenyine@gmail.com,

skye:erikamajus