Miért éppen akkor és ott?

Téli Föld . térkép
A tér és az idő fogalma fokozatosan alakul ki: a beszélni tanuló gyermek furcsán használja a múlt és a jövő időt, s nem tesz különbséget a város vagy az ország határa között. Néha mindez nagyon logikus (a sajátos „gyerekszáj”-ragozásoknál), de nem felel meg a felnőttek szóhasználatának vagy az irodalmi nyelvnek.

Aztán fokozatosan kinyílik a világ, az udvar és a környék után már nagyobb távolságokat is érzékel a kisgyerek. Megjegyzi, mi a közeli és a távoli, mennyi idő alatt ér valahová gyalog, futva, közlekedési eszközzel.


Big Ben

Az időbeli távolságot megérti a napszakok váltakozásával, a hagyományos, „mutatós” órák nézegetésével, a rokonok életkorával. Majd, ha „kitör rajta” a dinó-mánia, a földtörténeti korok elnevezései is bekerülnek a szókincsébe.

Ezeken a lépcsőkön keresztül tevékenyen segíthetünk a tér- és időbeli tájékozódás kialakításában. Ha lerajzoljuk a házat felülnézetből, az utat a nagymamához, vagy ha kitesszük a falra Magyarország, Európa vagy a Föld térképét, játszva alapozzuk meg néhányuk későbbi mumusa, a topográfia tanulását. Segítjük az elvonatkoztatási képesség kialakulását, fejlesztjük a tájékozódó készséget. A kiránduláson mutassuk meg a bejárt utat a térképen, a mondák olvasásakor nézzük meg az adott nép letelepedési területét és természeti környezetét az atlaszban. A hírek hallgatásakor keressük meg az érintett kontinenst, országot, várost a térképen. A családfa rajzolásakor nézzük meg azt is, merre éltek őseink, hogyan és miért költözhettek más területre. Követhetjük egy térképen, merre jártunk már, hol vannak a kedvenc helyeink, hová készülünk, vagy melyek utazási vágyaink.


Térkép utazáshoz

Az iskolában nem kedvelt vaktérkép rajzolását és a térbeli tájékozódást azzal is segíthetjük, ha egyszerűsítjük a tartalmát. Nem a kidolgozottságra, hanem a hozzávetőleges arányokra helyezzük a hangsúlyt. A vízrajz (folyók, tavak, tengerpart) ábrázolása után könnyebb a konkrét tartalom (város, hegy, országhatár) megjelenítése. Ezekre a térképekre is kerülhetnek rajzok, vicces pálcikaemberkék. Kitalálhatunk saját térképjeleket.

A történeti korok megismerése során rajzoljunk időegyenest: eleinte a saját gyerekkor fordulópontjaival (első szülinap, kistestvér születése, költözés, oviba indulás, a kutya családhoz kerülése). Ezt akár mókás rajzokkal, fényképekkel is kiegészíthetjük. Igazi időegyeneseink már párhuzamos kronológiát is tükrözhetnek, pl. ki uralkodott akkor a szomszéd országban, amikor nálunk László király.


Ha fokozatosan, egymásra épülve, logikusan jelennek meg a tér- és időbeli tájékozódást segítő információk, a történelem és a földrajz már nem bemagolandó adathalmazzá, hanem hihetetlenül érdekes utazássá válik. Ez a váz pedig kiegészíthető majd a művészettörténettel, az irodalom- és a tudománytörténettel. S ehhez az utazáshoz el sem kell hagynunk az otthonunkat.


Dr. Szász Erzsébet

#történelmitér #idő #térkép #időegyenes #képességfejlesztés

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!