Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek… ?

Pécsi középkori egyetem

„… akinél ész, jellem és jó szív szövetkezett, arra nézve nincs bukás az életben, mert ha egy pályáról elűzetett, másikon siethet feltett célja felé.” (Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán)

Február 15. az érettségi és a felsőoktatási felvételi vizsgák jelentkezési határideje. Az „éppen, hogy” vagy majdnem nagykorúak komoly, felelős, akár egy életre, de mindenképpen hosszú távra szóló döntés előtt állnak. Nem könnyű ebben a bizonytalan, folyton változó világban - akár zsebbe vágó -kérdésben határozni. Hiszen ki tudja most megjósolni, milyen szakmával lehet majd jól elhelyezkedni hat-nyolc év múlva. Van-e a közelben egyetem, főiskola? Kell-e kollégiumot, nyári munkát, diákmunkát keresni? Van-e elég állami finanszírozású hely? A merészebbek, önállóbbak külföldi egyetemre is jelentkezhetnek (bár ők már az ősz óta különféle jellemzéseket kérnek tanáraiktól).


Két honlapot ajánlhatunk a felsőoktatásba bejutni szándékozók és a szüleik figyelmébe. A www.felvi.hu-n ki lehet keresni a szóba jöhető egyetemeket, szakokat, felvételi követelményeket, korábbi ponthatárokat. Vannak rajta pályaorientációs és önismereti tesztek, határidőnaplók, osztályfőnököknek/szülőknek szóló tájékoztatók.


Az Oktatási Hivatal honlapjáról, a Közoktatás/Érettségi részről le lehet tölteni az érettségi követelményeit, a korábbi évek feladatsorait és megoldókulcsait közép- és emelt szinten.


Sok egyetem és főiskola kér emelt szintű érettségit kötelező vagy szabadon választható érettségi tárgyból. Komolyan meg kell fontolni az emelt szintet, mert a hármas osztályzat (33 %) alatt nem jár a plusz 50 pont, s egy rosszul sikerült emelt vizsga az egész érettségi átlagát leronthatja. Sokat kell gyakorolni az emelt szintű (legalább 60 %-os) ötösért, s vannak olyan divatos, népszerű szakok, ahová az egy emelt érettségivel szerezhető plusz 50 pont nem is elég, hanem két emelt tantárgy kell, vagy felsőfokú nyelvvizsgát (+ 40 pont, középfokú: + 28 pont), országos versenyeredményt, sporteredményt kell felmutatni. A maximálisan szerezhető plusz 100 pont mellett számít még a két felvételi tárgy százalékos érettségi eredménye (legjobb esetben 100+100 pont), az érettségi tárgyak százalékos átlaga (100 pont), a tizenegyedik és tizenkettedik év végi, magyar irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy (utolsó két tanult évi) osztályzata, kettővel megszorozva (100 pont). Így jöhet ki a maximális 500 pont. Ha az illető a két érettségi tárgyával jobban jár, mint az év végi jegyekkel és az érettségi százalékkal, a két tárgy eredményét is duplázhatja (bár önmagában erre apellálni elég kockázatos).


Látjuk, hogy a megfelelő helyre való bejutás nem kizárólag tanulás, tudás, hanem fellépés (idegen, háromtagú bizottság előtti emelt szintű felelet) és szerencse, pontszámítási taktika kérdése is. De aki becsületesen készül, kár nem érheti. Csak minél kevesebb vargabetűvel jusson el a megfelelő diplomáig, diplomákig, szakmáig.dr. Szász Erzsébet

#felvételi #érettségi #továbbtanulás #felsőoktatás

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!