Tanulási zavarok II. - Macskakaparás vagy diszgráfia?


Diszgráfia?


Előző cikkemben a diszlexiáról írtam, ami előfordulhat önmagában is a tanulóknál, de az esetek többségében diszgráfiával párosul. A diszgráfia az írás zavara, amit a különféle részképességek egyenetlen fejlődése, elmaradása okoz. Óvodás korú gyerekeknél csak veszélyeztetettségről beszélhetünk, hiszen a tünetek az írástanulás kapcsán jelennek meg kisiskolás korban.


Macskakaparás, vagy diszgráfia


Az írásképesség függ a gyermek pszichomotoros (a mozgás, a gondolkodási funkciók, a beszéd és a figyelem minőségének összessége) és grafomotoros fejlettségétől, nagyfokú észlelési aktivitást és a mozgásminták anticipációját (később bekövetkező esemény megsejtése, bejóslása) igényli.


A diszgráfiának többféle tipusát különböztetjük meg:


Alaki diszgráfia esetén írás külalakja rendezetlen, szabálytalanok a betűformák, a betűk nagysága változó, az íráskép csúnya, gyakori az áthúzás és javítás. A gyermeknek nehezen megy a betűk alakítása es kapcsolása. Nem tud megmaradni a sorközben. A sorok felfele haladnak vagy éppen lefele. A szóközök eltérő méretűek. A ceruzafogás általában görcsös. Általában a finommozgások vagy a szem-kéz koordináció pontatlansága okozza.


Tartalmi diszgráfia jellemzői a betűtévesztések, a betű és szótagkihagyás és a nyelvi-, helyesírási nehézség. Mindezek mellett az íráskép lehet rendezett.


Tapasztalatom szerint a diszgrafiás problémák leküzdése nehezebb, mint az olvasási nehézségek kiküszöbölése. Mindenképpen szakember által vezetett fejlesztő foglalkozásokra van szükség. A szülők gyakran azt gondolják, ha gyermekük sokat másol az segít, de ez nem igaz. Kár vele a gyereket gyötörni.


Természetesen a fejlesztő foglalkozásokat a szülő kiegészítheti otthoni, játékos tevékenységekkel amik támogatják a fejlesztést.


A finnomotorikát és a szem-kéz koordinációját fejleszti a gyurmázás, ujjal festés, színezés, gyöngyfűzés, legozás és a különféle szerelő játékok is.


A differenciáló képességet jól fejlesztik azok a rajzos feladatok, ahol 2 ábra között meg kell keresni az eltéréseket. Szinte minden gyermeknek készülő újságban megtalálható.


A mondókák a ritmusérzéket fejlesztik. A magyar gyermekirodalomban rengeteg mondókát találhatunk, amit beilleszthetünk a napi tevékenységünkbe. Pl. gyurmázás közben a Süssünk, süssünk valamit... stb.


Várakozás, utazás közben az unalom elűzésére kivállóak a szójátékok. Gyűjtsünk különféle hanggal kezdődő szavakat. Szólánc alkotása, amikor az új szó azzal a hanggal kezdődik, amivel az előző végződött. Szórakoztató az a játék is, amikor pl. állatok nevének első szótagját adjuk meg és a gyereknek a második szótagot kell kitalálnia (ku-tya, del-fin) Ezek a játékok az akusztikus figyelmet es differenciálást is fejlesztik.


Ha az írást szeretnénk gyakoroltatni, akkor a másolás helyett inkább a tollbamondást alkalmazzuk.

Először csak rövid szavakat mondjunk. Nagyon hatékony, ha ezeket először hangokra bontjuk a gyerekkel és megszámoljuk, hány hangból áll, hány betűt kell leírnia. (Pl. ló – l-ó, 2 hangot hallunk, 2 betűt kell leírni) Azonnal ellenőriztessük is le, hogy helyesen írta-e le és dicsérjük meg. Egy alkalommal tíz szónál többet ne diktáljunk!

Ha a rövid szavak írása már jól megy, próbálkozhatunk 3 betűs, majd 2 szótagos szavakkal.

Ha mondatokat diktálunk, elötte számoljuk meg hány szóból fog állni a mondat és csak utána irassuk le. Mindig nagyon egyszerű mondatokkal kezdjünk és ha azok már jól mennek, csak akkor nehezítsünk. Az első időszakban pl ilyen mondatokat lehet kitalálni: Ági ír. Ági levelet ír. Tomi szalad. Stb.


A diszlexia, diszgráfia nagyon meg tudja keseríteni egy kisiskolás életét. A kudarcok önértékelési problémához majd magatartási problémákhoz vezethetnek. Ezért nagyon fontos a támogató környezet, a sok dicséret.Az időben megkezdett fejlesztés az otthoni elfogdó légkör segíti a gyermeket a nehézségek leküzdésében.


Einstein


A helyesírás fejlesztéséhez pedig az alábbi könyvet ajánlom figyelmükbe:


Gyakorló feladatok deszlexiás és diszgráfiás gyerekeknek

Gergényiné Németh Erika


#differenciálóképesség #diszgráfia #fejlesztőfoglalkozás #akusztikusfigyelem #ritmus #mondóka

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!