Kipróbáltuk! Logico Piccolo: Jelvadász a logopédus szemével


Gondolkodni jó!

A Tessloff Babilon Kiadó Logiko Piccolo 5-9 éveseknek ajánlott készségfejlesztő kártyacsomagjai közül a Jelvadász feladatkártyáival ismerkedtek meg a tanítványaim.

A 16 feladatlaphoz egy alapkeret tartozik csúsztatható színes korongokkal, amelyekkel a megoldást lehet jelölni, majd a feladatlap hátoldalán a helyes megoldást ellenőrizni.

Logopédusként nagyon sokrétűen tudtam használni a feladatlapokat, egyrészt a képességek felméréséhez, másrészt új ismeretek tanításához és a gyakorláshoz.

Az iskolába készülő gyermekek a „Keresd a párját!” típusú különböző nehézségi szintű feladatokat örömmel oldották meg. A változatos, színes ábrák lehetőséget adtak a betűelemek, a téri irányok, az azonosság és különbözőség megfigyelésére, a színek, minták megnevezésére. Az íráselemek, betűformák, az irányok felismerése, megnevezése, azonosítása, vonalközbe való helyezése az olvasás- és írástanulást készítették elő.

A szókincs bővítésére, beszédfejlesztésre jól tudtam használni a feladatlapokat:

  • minták megnevezése: csíkos, pöttyös, kockás, , cikkcakkos, hullámos,

  • jobbra-balra, lefelé-felfelé, álló-fekvő, egyenes-ferde, kicsi-nagy ellentétpárok,

  • sorrendiség felállítása szóban,

  • mire való, mire használjuk? mi a jellemző tulajdonsága?

  • a birtokos viszony, a gyűjtőfogalmak gyakorlása,

  • mondatalkotás képről,

  • a kijavított hang automatizálása.

A különbségek és azonosságok, a rész-egész viszonyának felfedezése és szóbeli megfogalmazása fejlesztette a megfigyelést, a beszédkészséget. Utánozták a vidám, a szomorú arckifejezéseket. Nagyfokú koncentrációt igényelt a formafelismerés, ezen belül nehezítve a kicsi-nagy alakzatok megkülönböztetésével, megszámlálásával.

A vonalvezetési gyakorlatok, a vékony kanyargó, egymást átszelő vonalak követése a szem-kéz koordinációt fejlesztették, a síkbeli tájékozódást segítette az irányok ujjal való követése.

A sorminták azonosítása segítette a sorrendiség, a formaállandóság, a figyelem és az emlékezet fejlesztését.

A tanulás játékosan, cselekvésen keresztül, változatos formában történt. Az esetleges tévesztéseket az önellenőrzéssel könnyen észrevették, és önállóan javították. A hibátlan megoldás sikerélményhez juttatta a gyermekeket.

Sikerült!

Összegezve: A feladatlapok főként a vizuális észlelés fejlesztését segítik elő.: a forma, a formaállandóság helyes felfogását, a téri helyzet felismerését, a téri információk elrendezését, az irányok megkülönböztetését, a rész-egész viszonyának, a vizuális azonosságok és különbségek felfedezését, lehetőséget adtak az irány- és vonalkövetések gyakorlására. A feladatok megoldása közben fejlődött a gyermekek figyelme, emlékezete, feladattudata, a korongok mozgatásával a finommotorikája, a szem-kéz összehangolt mozgása és az önellenőrzés képessége.

Németh Julianna, gyógypedagógus, logopédus

Vendégszerzőnkről:

Németh Julianna, logopédus

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry

1973-ban Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai és logopédiai szakos tanári diplomát szereztem. 1991-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a szakpedagógus szakot, fejlesztő-kutató specializációval. 2000-ben Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanügyigazgatási szakirányban szereztem képesítést.

Gyógypedagógusként, logopédusként dolgoztam négy évtizeden át gyógypedagógiai intézményben, általános iskolában és óvodában. Tíz éve nyugdíjas vagyok.

Az élet szép adományának fogom fel, hogy ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhattam, hisz

Maria Montessori szavait idézve "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Sok kisebb és nagyobb csodát élhettem meg, amikor hozzásegítettem egy-egy gyermeket, fiatalt, hogy beszédhibáját kijavítva sikeresebben tudjon beilleszkedni társai közé, illetve szakképesítést, diplomát szerezzen.

Szintén nagyon szép feladat megtanítani valakit írni-olvasni, számolni, főleg, ha a tanulás terén valamilyen nehézség (pl. dislexia, discalculia) lép fel.

A munkám sikerességéhez az is hozzájárult, hogy mindig tiszteletben tartottam a gyermekek személyiségét, egyenrangú partnerként kezeltem őket és sokat tanultam tőlük.

#Kipróbáltuk #beszédfejlesztés #olvasástanulás #Írástanulás

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!