Zenei fogékonyság – művészetpedagógia a kiskamrában


Az alábbiakban azt fogjuk közösen végiggondolni, miként lehet gyermekünket egészen a kezdetektől olyan magabiztos zenei, művészeti útravalóval ellátni, ami segíti mindenféle képességei kibontakoztatásában. Vagyis nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy egy világra nyitott, belső egyensúllyal bíró, az érkező konfliktusokat jól kezelő embergyereket neveljünk. A feladat pedig csupán annyi lesz, hogy gondolatban vonjunk párhuzamot a saját otthoni művészeti, zenei cselekvéseink, szokásaink és Kokas Klára nagy vonásokban ismertetett művészetpedagógiai elgondolásai között. Ha van olyan, ami utóbbiból saját házunk tájára behozható, ne legyünk restek a kiskamra polcára tenni!

Vágjunk a közepébe:

Minden az első három évben dől el...

Minden az első három évben dől el. Vagyis a kisgyermek számára az ebben az életkorban kapott ingerek megléte vagy hiánya döntő fontosságú mindenféle képesség alakulásában. Így a zenei képességek megalapozásában, fejleszthetőségében is. Mi, szülők tehetünk a legtöbbet, hogy

 • a megfelelő attitűd kialakításával,

 • a nyitott, befogadó zenei háttér megteremtésével,

 • közös mondókázással, énekléssel, ritmusjátékokkal

 • zenehallgatással ezt a biztos alapot megteremtsük.

A zenei tehetség alakíthatósága véges, az ezzel foglalkozó elméletek szerint 9 éves korig fejleszthető mindaz, amit zenei fogékonyságként magunkkal hoztunk. Vagyis, eddig lehet kibontani az ajándékotJ Később persze meglátjuk, mire használható, mi lesz a sorsa: a polcon marad vagy aktívan változva funkciót kap, de a bontogatást nem lehet későbbre halasztani!

Nehéz dolgunk van.

A gyermek születésétől fogva számos feladatnak van kitéve, szakértő kollégák sora vizsgálja. Jól is van ez így, nem vitatom. Csak éppen nehéz eldönteni, hogy mi az, amire odafigyeljünk, mi az, amit mi magunk tudunk otthon segíteni. Még nagyobb a választások bizonytalansága, ha valami gond – mozgásfejlődés, beszédfejlődés, viselkedési probléma, bármi – adódik.

Másrészről még óvodáskor előtt eléri a szülőket a különórák híre – szép lassan azt gondoljuk, nem is hagyhatóak el. Itt a nyelv, a sport, a kézműves, a tánc, az úszás…. De még ha visszafogottan, önmérsékletet tanúsítva, a gyermek játszóidejét is figyelembe tartva választunk is, akkor is nehéz a döntés.

Harmadrészt ne áltassuk magunkat azzal, hogy anyaként rendszeresen, mindent félretéve tudunk otthon a gyermekkel foglalkozni, zenei képességeit felmérni, fejleszteni.

Direkt módon talán nem is érdemes. A zenei képességekkel kapcsolatban jó hír, hogy mondókáink, gyermekjátékdalaink komplex módon, mozgást, ritmust, dallamot, finommotorikát magukba foglalva, észrevétlenül, játékosan hozzák elő a zenei képességhez tartozó elemeket: ritmusérzéket, hangészlelést, hangadást. Ha hétköznapjainkba az altatástól a játszótérig, a születésnapi énekléstől a karácsonyi közös dalolásig alkalmanként mondókával, énekkel reagáljuk le a körülöttünk, velünk történő dolgokat, a zenei képességek a megfelelő módon játékban lesznek. Fontos az is, hogy bölcsődébe, óvodába járó gyermekeink újonnan tanult produkcióit – vers, ének, játék, mese – figyelemmel meghallgassuk.

​Most következik a párhuzam, egy követni való, kamrába való ajándék: Kokas Klára művészetpedagógiájának példája. Anélkül, hogy részletesen ismertetném – hisz olvashattok róla bőven – csak néhány jegyet, gondolatot hadd soroljak ennek a kivételes pedagógusnak a módszeréről, a gyerekekhez való zenei odafordulásáról:

 • mozdulattal felszabadított zenehallgatás

 • szabad alkotás, negatív minősítés nélkül

 • alkotó cselekvés, tudatos, mechanikus gyakorlás nélkül

 • alkotó, cselekvő folyamat a fontos elsősorban és nem a produkció

 • közös öröm, egyéni szabad alkotás

 • tánc – mozgás, alkotás

 • kézmozdulat, mint tánc – belső elképzelés kivetítése

 • gesztusok, rítusok, névéneklés

 • szabad: tárhasználat, térközhasználat, tevékenységválasztás, társválasztás

Lelki szemeim előtt máris megjelent a hazafelé tartó szülő, kezén a gyermek: dúdolnak – valamit, amire lépni, kézen fogott kezet lengetni lehet. Talán észre sem veszik. Vagy az óvodás gyerekek, akik a Zenei Világnap alkalmából rendezett utcai koncerten minden gátlás nélkül perdülnek táncra az első hangok után. Lassú, lágy zene szól? Na és! Nem kell nekünk mindig ugrálni: lassú, lágy karmozdulatok következnek!

Mintha mindenben egyeznénk a fent leírt Kokas-jegyekkel! Hisz annyira természetes, hogy egy biztos érzelmi hátterű, oldott szituációban a gyermek megszólítva érezze és hangban, mozdulatban, komoly agyi tevékenységet folytatva kifejezze magát!

Így hát a kamra polcára helyezhető jótanácsok, segítségmorzsák: ha szeretnéd a gyermeked zenei képességeivel telt csomagot kibontogatni, közelíts a dologhoz természetes módon!

 • Merj te magad is énekben, ritmusban, zenében megnyilvánulni.

 • Merd a zenei sávon érkező ingereket befogadni, azokra ezen az úton (énekelve, mondókázva) reagálni! Igen, akkor is, amikor az utcán vagytok. Vérmérsékletnek megfelelően

 • Nem jó válasz a nem tudok énekelni, nekem nincs hangom: próbáld meg mozdulat vagy gesztenyefigura-készítés közben. Tedd más magasságba a dallamot, ha nem kényelmes, vagy kacagjatok közösen azon, ha egyedül számotokra élvezetes a közös játék

 • Ne javítsd, engedd a gyermeket úgy és abban a fekvésben énekelni, ahogy és ahol neki jól esik! A szabad térhasználat – átvitt értelemben – itt is érvényes kell, hogy legyen.

 • Keressétek az alkalmakat: lehet saját, családi nóta, kedvenc karácsonyi ének, születésnapi dalocska – de ezek csak a nagyobb lélegzetű opuszok. Lehet rigmusa a legópakolásnak, mondókája a hajmosásnak…

Kívánok nagyon szép tapasztalatot! Ami pedig valóban a polcra helyezhető és örömmel olvasgatható:

Gyermekrajz

Kokas Klára (1972): Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, Budapest.

Kokas Klára (1984): Gyermekek zene-befogadása és önkifejezése különböző művészetformákban: Kodály-i segítség a problematikus gyerekek nevelésében. Kodály Intézet, Kecskemét.

Kokas Klára (1992): A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kokas Klára (1999): Öröm, bűvös égi szikra. Akkord Zenei Kiadó, Budapest.

Szabó Ágnes

Képek forrása: https://gyerektabor-kereso.hu/taborok/alkoto-tabor/Festo-tabor letöltve 2015-10-05

#zeneinevelés #mondóka #KokasKlára #zeneitehetség

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!