Kipróbáltuk! A matek Logicoval gyerekjáték!


Munkában a Piccolo  és Beni

A Tessloff Babilon Kiadó Logico Piccolo 5-9 éveseknek ajánlott készségfejlesztő kártyacsomagjai közül a Számfogócska 20-as számkör 1-2. matematikai program feladatkártyáival ismerkedtünk meg az elsősökkel.A feladatok a matematika megtanulásához szükséges részképességek fejlesztését és az alapvető matematikai fogalmak kialakítását segítik elő. A mennyiségek megjelenítése, a képi szemléltetés lehetővé teszi a számokkal, műveletekkel ismerkedni kezdő gyermekek, valamint a nehezen számoló gyermekek számára is a matematikai műveletek értelmezését, és a matematikai feladatok szóbeli megfogalmazását. A változatos feladatok hozzájárulnak az alapvető számfogalom és számolási készség kialakításához.

Az 1. rész játékosan, képi szemléltetéssel fejleszti a számfogalmat, a téri-, vizuális emlékezetet, figyelmet és a matematikai szókincset. A számlálás, csoportosítás, számsorok, számfelismerés, számszomszédok, számegyenesen való tájékozódás, növekvő-csökkenő számsorok gondolkodásra késztetik a gyermekeket, mélyítik a meglevő ismereteket.

A 2. rész a 20-as számkörben ad lehetőséget a számlálásra, a számok bontására, duplázásra, felezésre, páros és páratlan számok megismerésére, a számegyenesen való tájékozódásra.

Megismerkedhetnek a gyermekek a pótlással, bontással, összeadással.

A kártyák hátoldalán levő pluszfeladatok a tanultak új módon való alkalmazását biztosítják.

Természetesen a szükség volt differenciálásra. A haladás ütemét, vagyis az egyszerre megoldott feladatlapok mennyiségét meghatározta a gyermekek munkabírása.

A tevékenységek szintje is különböző volt. A könnyebb feladatokat verbális szinten, fejben számolva oldották meg, de a 20-as számkörben a feladatok megoldásához különféle segítséget vettek igénybe. Számoltak az ujjaikon, számoltak a környezetükben levő tárgyakkal: ropival, cérnával, gombokkal.

Differenciálni kellett a feladatok értelmezése terén is, ha szükséges volt megismételtük a feladatot, analógiákat alkalmaztunk és célirányos kérdéseket tettem fel.

A szóbeli szövegek megértése, értelmezése, a mondatalkotás fejlesztette a beszédkészségüket. A formaérzékelés, tárgyak tulajdonságainak megfigyelése, megnevezése, összehasonlítása, csoportosítása, a tárgyakkal való cselekvés során szerzett tapasztalatok pedig a környezetismereti tudásukat bővítette.

Összegezve: a Számfogócska 20-as számkör 1-2. matematikai program esztétikus, változatos feladatlapjai elősegítették a biztos számfogalom kialakítását a 10-es számkörben, lehetőséget adtak a 20-as számkörben való tájékozódásra, a számolási készség fejlesztésére. Kialakult a számlálás ritmusa, fejlődött a finom-motorikus készségük és a szem-kéz koordinációjuk.

Fejlődött a gyermekek figyelme, problémamegoldása, emlékezete, összefüggéslátása, pontosságra való törekvése, együttműködő készsége és önálló munkavégzése.

Németh Julianna, gyógypedagógus, logopédus

Vendégszerzőnkről itt olvashatsz>>>

#részképesség #számfogalom #számfogalomkialakítása #tériésvizuálisemlékezet #formafelismerés #szövegértelmezés #figyelem #problémamegoldás #Kipróbáltuk #finommotorika

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!