Kiszámíthatóan eredményes!


Számolunk!

A Tessloff Babilon Kiadó Logico Piccolo 5-9 éveseknek ajánlott készségfejlesztő kártyacsomagjai közül a Számfogócska Összeadás és kivonás 20-ig 1-2. rész matematikai program feladatkártyáit oldottuk meg első osztályos gyermekekkel a 2. félévtől folyamatosan a nehézségi fokokat és az iskolában tanultakat figyelembe véve.

Az 1. részben az összeadást és a kivonást esztétikus, vidám képekkel gyakoroltuk változatos feladatokkal. A műveletek megoldásához szükséges volt a képeken látható rajzos, korongos feladatok szóbeli megfogalmazására, így vált könnyebben érthetőbbé, hogy több lesz vagy kevesebb az eredmény. A mennyiségek megjelenítése, a képi szemléltetés lehetővé tette a matematikai műveletek értelmezését. Nagyon tetszett a gyerekeknek a lapok hátoldalán található közösen megoldandó feladat, egyrészt újabb gyakorlásra volt lehetőség, másrészt a szóbeli ismétlés hozzájárult a tanultak megerősítéséhez és kialakult az együttműködés. A pótlásra szintén sokféle feladat található. Az összeadás, kivonás tagjainak felcserélése, a feladatok közötti összefüggések felismerése gondolkodásra késztette a gyerekeket, mélyítette a meglevő ismereteiket.

A gépes játékok, a táblázatok nem könnyűek, hisz fel kell ismerni a szabályt, majd azt észben tartani és folyamatosan alkalmazni. A sorozatoknak megfelelő számszomszédok szintén nagy figyelmet, koncentrációt igényelnek. Nagyon lényeges az ellenőrzés ellentétes művelettel, mert ez is a feladatok közötti összefüggések felismerését segíti. A szomszédos számok összeadása hozzájárul az összeadás, kivonás műveleteinek begyakorlására. A számok kétszeresének és a számok felének kiszámolása egyfajta rutint eredményez, amely megkönnyíti a számolást. Analóg feladatokkal a 10-es átlépést készítette elő. Végül táblázatban tehettek bizonyságot arról, hogy készség szinten tudják alkalmazni az összeadás és a kivonás műveleteit.

A 2. részben műveletek sokaságát találjuk a 20-as számkörben azonos számokkal, vagyis a műveletcsaláddal. A számolás alapja, hogy a gyerekek biztosan használják az alapműveleteket, ismerjék a tagok felcserélhetőségét, és az alapvető számolási mechanikákat.

Ehhez ad sokféle lehetőséget a gyakorlásra: számkereső feladatok, láncszámolás, számpiramisok. A nyitott mondatoknál nagyon fontos a matematika nyelvén való megfogalmazás. Bővült 20-ra a pótlás, összeadás, kivonás. Természetesen itt még igénybe vették a gyerekek az ujjaikat, mert szemléletesen könnyebben érthető a mennyiségek változása, de tanév vége felé már jól ment a fejben való számolás is.

Megjelent a pótlásban, összeadásban, kivonásban a tízes átlépés. Nagy figyelmet és koncentrálást igényelt a szabályok felismerése számsoroknál és a hiányzó szám megtalálása, a háromtagú műveletek.

Gyakorlatias feladat is volt, a pénzhasználattal kapcsolatban: melyik játékot tudod megvenni adott pénzből. A lapok hátoldalán levő plusz feladat ösztönözte őket arra, hogy saját feladatotokat készítsenek, ezzel is bizonyítva, hogy értik a feladatot és a tanultakat alkalmazni tudják.

Ajánlom minden elsős és másodikos gyermeknek a Logico Piccolo Számfogócska Összeadás és kivonás 20-ig 1-2. rész kártyacsomagjait. Az igényes kivitelezés mellett játékosan fejleszti a gyermekek számolási készségét, a figyelmét, koncentrációját, a pontos feladatmegoldását. Erősödik a feladattudatukat, türelmük, a korongok tologatásával a finommotorikájuk is, és nem utolsósorban az önellenőrzésre való igényük is kialakul. A cikkben említett LOGICO kártyákat megvásárolhatod a Fejlesztemagyerekem.hu webáruházában.

Németh Julianna, logopédus

Vendégszerzőnkről itt olvashatsz:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry

1973-ban Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai és logopédiai szakos tanári diplomát szereztem. 1991-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a szakpedagógus szakot, fejlesztő-kutató specializációval. 2000-ben Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanügyigazgatási szakirányban szereztem képesítést.

Gyógypedagógusként, logopédusként dolgoztam négy évtizeden át gyógypedagógiai intézményben, általános iskolában és óvodában. Tíz éve nyugdíjas vagyok.

Az élet szép adományának fogom fel, hogy ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhattam, hisz

Maria Montessori szavait idézve "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Sok kisebb és nagyobb csodát élhettem meg, amikor hozzásegítettem egy-egy gyermeket, fiatalt, hogy beszédhibáját kijavítva sikeresebben tudjon beilleszkedni társai közé, illetve szakképesítést, diplomát szerezzen.

Szintén nagyon szép feladat megtanítani valakit írni-olvasni, számolni, főleg, ha a tanulás terén valamilyen nehézség (pl. dislexia, discalculia) lép fel.

A munkám sikerességéhez az is hozzájárult, hogy mindig tiszteletben tartottam a gyermekek személyiségét, egyenrangú partnerként kezeltem őket és sokat tanultam tőlük.

#matematika #Kipróbáltuk

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!