Segítség! Kilóg a gyerekem!


Vannak olyan gyermekek, akiknek az óvodai, iskolai beilleszkedés, tanulás gondot jelent, mert bizonyos részképességeik elmaradást mutatnak pl. mozgásuk rendezetlen, figyelmük elkalandozik, a látottakat, hallottakat nem pontosan vagy másként dolgozzák fel. Iskolába kerüléskor nehezen, sokkal nehezebben megy az olvasás, írás, matematika elsajátítása, diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások.

Ilyenkor felmerül a szülőkben, mi lenne gyermekük számára a legmegfelelőbb ellátás. Milyen fejlesztésre vigye, milyen szakemberhez forduljon?

A legtöbb iskola tud alapellátást biztosítani. Foglalkoztatnak fejlesztőpedagógust, logopédust. Szerencsés esetben iskolapszichológus is működik az iskolában. Ilyenkor ezeket a lehetőségeket érdemes igénybe venni és még valamilyen mozgásos foglalkozást beiktatni a gyermek életébe. Ha a fenti ellátást az iskola nem tudja biztosítani, akkor a helyi Nevelési Tanácsadónál érdemes érdeklődni és kérni a gyermek ellátását.

Nagyon fontos, hogy a problémával küszködő gyermeket több oldalról is megtámogassa a szakember, hiszen a fenti esetekben a probléma is elég komplex, több okból is adódik. Foglalkozni kell az eltérést mutató részképességekkel, a mozgással, és a tanulási folyamat kudarcainak pszichés következményeinek enyhítésével, hogy elkerüljük a magatartási, önértékelési és egyéb problémákat.

Ha a család olyan helyen él, ahol ezek az intézményes szolgáltatások nem vagy csak nehezen érhetőek el, akkor olyan szakembert kell keresni magán úton, aki a gyermekkel a fent említett komplex fejlesztést el tudja végezni.

Összetettebb a probléma, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ugyanis ebben az esetben komplex gyógypedagógiai ellátásban kell részesülnie. A sajátos nevelési igényt a területileg illetékes szakértői bizottságok, a gyermek vizsgálata alapján állapítják meg, általában ki is jelölik a gyermek számára azt az intézményt, amely hivatott annak oktatására, ellátására. Ezekben az intézményekben rendelkezésre állnak azok a szakemberek, akik a gyermek komplex gyógypedagógiai ellátását biztosítják.

Azonban vannak olyan sajátos nevelési igényű gyermekek, akik többségi általános iskolában, integrálva tanulnak. Ilyenkor a befogadó intézménynek biztosítania kell a gyermek számára a szakértői bizottság által előírt feltételeket. Elvileg itt is meg kell kapnia a komplex gyógypedagógiai ellátást (személyre szabott haladási ütem, gyógypedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása, egyéni, sérülésspecifikus fejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia, pszichológiai ellátás, szükség esetén), de a tapasztalat azt mutatja, hogy különféle okok miatt, ez nem valósul meg kielégítően. Ilyenkor a szülők általában külön foglalkozásokra, fejlesztésekre igyekeznek elvinni gyermeküket, ami sokszor túlterheltséghez vezet, ezért nem is éri el a megfelelő hatást.

Az ilyen esetekben én azt tartom fontosnak, hogy a befogadó intézmény mindenképpen biztosítson gyógypedagógust a gyermek iskolai munkájának megtámogatásához – törvényi kötelezettsége is, hogy szakirányú végzettségű gyógypedagógust biztosítson – a szülőknek pedig azt javaslom, hogy elsősorban olyan kiegészítő foglalkozást válasszanak, ami a gyermek mozgás által szerzett tapasztalatszerzését, mozgását fejleszti, hiszen ez a tevékenység más képességek fejlődésére is jótékony hatással lesz.

Gergényiné Németh Erika

#szakember #NevelésiTanácsadó #SNI #gyógypedagógiaiellátás

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!