Diszkalkulia - "Ne bánkódj, ha gondjaid vannak a matematikával, biztosíthatlak, az enyémek sokk

diszkalkulia

Előző cikkemben azokról a hibákról írtam, amik a matematika tanulása során bárkinél előfordulhatnak.

Csak emlékeztetőleg, röviden:

 • helytelenül feltételezett analógia

 • a szükséges előismeretek hiánya

 • tisztázatlan fogalmak

 • megszokás

 • tartalom nélkül megtanult képletek

 • egy kifejezés mögött nincs meg, vagy tévesen van meg egy matematikai tartalom

Azonban vannak olyan gyermekek, akiknél nem csak a fenti dolgokból erednek a nehézségek, hanem egyéb, speciális hibák is előfordulnak a tantárgy tanulása során. Ezeknek a gyerekeknek a matematika tanulása komoly nehézséget jelent és folyamatosan alulteljesítenek minden olyan tantárgyból is, ami kapcsolódik a matematikához. Ezek a gyerekek diszkalkuliások.

De mi is az a diszkalkulia?

A számolási képesség részbeni hiánya, zavara. A matematika tanulásához szükséges részképességek fejlődése elmaradást mutat. A számolási képesség teljes hiányát akalkuliának nevezzük.

Elsődleges oka általában idegrendszeri sérülés, melynek következtében az érzékelés-észlelés folyamata zavart, sérült a figyelem, emlékezet és a gondolkodás.

Másodlagos számolási zavarok keletkezhetnek pszichológiai reakcióként. A félelem és szorongás gátolhatja a számolási gondolkodást. Ez a stressz a számolással áll kapcsolatban.

A hiányosságok több területen is megjelenhetnek.

Problémát okoz a mennyiségek állandóságának megértése: ha egy kancsó vizet több pohárba öntünk szét, attól a folyadék mennyisége nem változik.

Nehezen ismeri fel a tárgyak egy csoportját, ezért kénytelen azokat egyesével megszámlálni. Pl. a dobókockán a pöttyöket mindig újra meg kell számolnia, vagy esetleg az ujjait.

Nehezebben érti meg a számok jelentését, a szimbólum mögötti mennyiséget, a számot le tudja írni, de nem tudja elhelyezni a számok sorrendjében. Nem tudja vagy nehezen fogja fel, hogy pl. az 5 elött a 4 áll és az eggyel kevesebb, vagy az 5 után a 6 áll és az eggyel több.

Matematikai kifejezőkészsége gyenge: nehezen, hibásan fogalmazza meg a matematikai összefüggéseket, fogalmakat.

Nehézséget okoz emlékezni a számok grafikus megjelenésére és azok leírására.

Vannak olyan gyerekek akiknek problémát jelent a szám és a szimbólum egyeztetése. Az ilyen gyerekek esetleg jól számolnak, de nem tudják a számokat elolvasni.

Ha a gyermek nem fogja fel, hogy állandó matematikai arányokkal dolgozunk, akkor nem tud 2 almát 2 tányérhoz kapcsolni.

Előfordul, hogy a gyermeknek a konkrét matematikai müveletek területen van gondja, pl. páldák, korongok, kockák nagyságának, számának megítélése. Ha itt van a hiba, akkor a gyermeknek nehézsége lehet, ha e tárgyakkal kell tennie valamit.

Nehezen érti meg a matematikai jeleket, jelzéseket.

A műveleti funkciók területén jelentkező probléma, hogy nehezen alakul ki az összeadás, kivonás, szorzás, osztás képessége. Ennek következménye, hogy sokáig az ujjain fog számolni.

A kiválasztási folyamat területén való elmaradás következtében a gyermek nem tudja, vagy nehezen tudja kiválasztani a megfelelő számolási műveletet.

Ha a folyamatos emlékezéssel van gond, akkor nem emlékszik a megoldáshoz szükséges műveletek sorrendjére.

Iskolás korban a fent leírt hiányosságok a következő tünetekben jelenhetnek meg:

 • észlelési hiányosságok a formák felismerésénél, pontatlanság formamásolásnál, ábrák használatánál

 • fejletlen matematikai szókincs

 • téri irányok tévesztése

 • tükörírás és tükörolvasás

 • számok felcserélése

 • gyakori hibázás soralkotások, sorozatok írása – olvasása esetén

 • kihagyások, sorrendhibák

 • helyiérték-zavarok

 • tízesek átlépése (átváltások)

 • maradék megtartása

 • irányok figyelembevétele az alapműveletek végzésekor

 • többjegyű szorzóval való szorzáskor a részletszorzatok helyének megállapítása bizonytalan

 • bizonytalanság a szimbólumok, jelek használatánál

 • probléma mutatkozik a szöveges feladatok szövegértésében, a szükséges adatokat nem tudják kiemelni, megjegyezni

Fogalmi hiányosságok mutatkoznak:

 • a síkidomok és test közötti különgség megállapításánál,

 • műveletek értelmezésében,

 • a törtszám értelmezése, tizedes törtek írása, olvasása esetén,

 • kerület, terület értelmezésében,

 • alapvető mennyiségfogalmi hiányosságok mutatkoznak,

 • mértékegyégek megértése, átváltása terén,

 • elmaradott az ítéletalkotás, következtetés, indokolni tudás,

 • gyenge az elemző-összehasonlító képesség,

 • a szöveges feladat matematika nyelvére fordítása

Kedves Szülők, gondolom picit megrémültek a fentieket olvasva... Természetesen a diszkalkulia tényét nem Önöknek kell megállapítaniuk gyermeküknél, vannak erre képzett szakemberek és jól kitalált vizsgálati módszerek. Azonban úgy gondolom, hogy Önöknek is hasznos, ha tudják mik azok a dolgok, amik gyermeküknek megnehezítik a matematika tanulását, annak elemeinek, összetevőinek alkalmazását más tantárgyaknál. Ha ezeket tudják, biztos nagyobb türelemmel, megértéssel fogadják a nehézségeket és reményeim szerint segíteni is jobban tudnak a gyakorlásban, egy-egy feladat elmagyarázásában, hiszen tudni fogják, hogy gyermeküket mi akadályozza annak megértésében. Továbbá azért is fontos a tünetek ismerete, hogy gyanú esetén mielőbb beszéljünk a pedagógussal, mielőbb szakemberhez kerülhessen gyermekünk és ha szükséges, mielőbb megkezdődhessen a fejlesztés.

Tudniuk kell, hogy amennyiben a vizsgálatok megállapítják a diszkalkuliát, gyermeküknek különféle “kedvezmények” járnak. A szakvélemény általában javaslatot is tesz ezekre. Pl. differencialt feladatadás, kevesebb feladat vagy több idő dolgozat esetén, eszközhasználat biztosítása, osztályzásnál a probléma figyelembe vétele, súlyos esetben az osztályzás alóli felmentés, érettségin más tárgy választása. Ha más tantárgynál is gondot okozhat a gyermek diszkalkuliája, akkor ott is figyelembe kell ezt venni és a megfelelő módon megsegíteni. (Pl. fizikai számítások, történelemnél az évszámok megjegyzése, időben való tájékozódás, földrajz bizonyos anyagrészeinél stb.)

Nagyon fontosnak tartom az elfogadást, a pozitív támogatást és a megfelelő elvárási rendszer meghatározását és higgyék el, egy diszkalkuliás gyermeknek is jelenthet örömet a matematika tanulása, egy-egy probléma megértése, megoldása. Sokkal több tapasztalásra, konkrét cselekvésre van szükségük és persze türelemre, de megéri!

Gergényiné Németh Erika

gyógypedagógus

#matematika #diszkalkulia

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!