Iskolamustra 4. A Freinet-pedagógia

“A gyökerek persze nem látszanak,

de tudod, hogy azok tartják a fát.”

(görög mondás )

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/80150068347865399/

Kedves Szülők,

ebben a cikkemben a Freinet-pedagógiát igyekszem röviden ismertetni.

Ez a reformpedagógiai koncepció egész Európában elterjedt, Célestin Freinet francia néptanító dolgozta ki.

A Freinet-pedagógia lényege a tevékenységközpontúság, a kísérletezés, tapasztalatok gyűjtése, szabad önkifejezés, gazdag, tartalmas közösségi élet. A gyermek természetes kíváncsiságára építenek és a tudás átadása helyett a kutatási módszerek és a gondolkodási módok elsajátítására kerül a hangsúly.

A nevelő, tanító feladata, hogy olyan légkört teremtsen, ahol a gyermekek szabadon megnyilvánulhatnak, kifejezhetik gondolataikat, érzéseiket. A Freinet-pedagógia közösségi irányultságú. Elfogadja a másságot és hagyja érvényesülni az egyéni sajátosságokat. Kölcsönös segítségnyújtásra és együttműködésre nevel.

A fentiek gyakorlati megvalósítását a sajátos Freinet-technikák segítik, pl. iskolai nyomda, iskolarádió, osztályok közötti levelezés, beszélgetőkörök.

A tanítási órák témáját nem csak a tanár adja, hanem a gyerekek is felvetnek témákat, saját élményeik alapján. E köré épülnek a projektek.

A tanítási nap beszélgetőkörrel kezdődik. Ezt követi egy tanulási blokk. Ebéd után szabad foglalkozás van. Utána egy újabb tanulási szakasz, ahol könnyebben feldolgozható ismeretanyaggal foglalkoznak. Minden napot plénum zár le. A plénum a nap értékelése. Mindenki elmondja mi volt benne jó vagy rossz. Mi az, amit sikerült megvalósítani és mi az, amit másnapra kell halasztani.

Félévente a gyerekek szöveges értékelést kapnak. Érdekesség, hogy a tanulók önértékelési lapot is kapnak, melynek kérdései alapján értékelhetik saját munkájukat egy skála segítségével. A tanár ugyanezen a lapon, szintén egy skálán értékeli a diákot. Így kiderül, hogy ugyanazt gondolja-e a környezete róla, mint amit ő saját magáról.

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/524950900292358574/

Hazánkban az 1980-as években kezdtek megalakulni a Freinet osztályok. Magyarországon az alsó tagozaton működnek, más országokban már a középiskola megkezdéséig tanulhatnak ilyen osztályban a gyerekek. Óvodákban terjedt el szélesebb körben, mivel azoknak kötetlenebbek a szervezeti keretei és az óvodai nevelés szelleméhez nagyon jól illeszkedik Freinet pedagógiája.

Az induló osztályokról a Magyarországi Freinet Egyesületnél lehet érdeklődni >>>

Gergényiné Németh Erika

#Freinetpedagógia #alternatívpedagógia #iskolaválasztás

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!