Iskolamustra 5. A Montessori


Kedves szülők, már csak pár hét van a beíratkozásokig! Biztos sokan eldöntötték már, hol fogja kezdeni gyermekük az általános iskolát.

Aki még bizonytalankodik, annak ebben a cikkben egy újabb alternatív lehetőséget mutatok be röviden. Ez pedig a Montessori iskola, mely Maria Montessori által kidolgozott gyermeknevelési módszertant valósítja meg. Ennek alapgondolata az autonómia.

Pedagógiai rendszerének alapja a gyermekek megfigyelése és alapos megismerése, mert az oktatás-nevelés során a gyermek fejlődési, haladási ütemét tiszteletben kell tartani.

Mivel az ember csak saját tapasztalatai alapján szerezhet igazi tudást, ezért minden gyermeknek meg kell engedni a felfedezés örömét, a problémák önálló megoldásának lehetőségét. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy olyan környezetet teremtünk, mely megfelel a gyermek életkorának és fejlesztő tevékenységre motivál. Ehhez persze biztosítani kell azt a speciális eszközrendszert, melyekkel manipulálva a gyermek felfedezi az anyagi világ tulajdonságait és lehetőséget ad a feladatmegoldás ellenőrzésére is.

A tanár szerepe átalakul. Indirekt módon, a környezet tudatos előkészítésével hat a gyermekre. Célja, hogy a gyermek önálló felfedezések által szerezze meg ismereteit és ennek során önállósodjon. A pedagógus egyenként vagy kiscsoportban foglalkozik a gyerekekkel. Kezdeményez, tanácsot ad a témaválasztáshoz és akkor segíti meg a gyermeket a továbblépésben, amikor az elakad a munkájában.

A fentiekből következik, hogy a Montessori óvódákban, iskolákban a gyermekek nincsenek padokba kényszerítve, szabadon mozoghatnak, kommunikálhatnak, de nem sérthetik meg egymás szabadságát. Különböző életkorú gyermekek dolgoznak együtt, mivel egyéni fejlődési ütem szerint haladnak.

Nincsenek hagyományos órák. A gyerekek napitervet, hetitervet készítenek és a vállalt feladatokat önállóan végzik el, szükség esetén segítséget kérnek.

A tanulás a tantárgyakhoz kialakított környezetben folyik. A tananyagot ismeretblokkokban sajátítják el. Közös megbeszéléseken, helyzetelemzéseken kerül sor az önellenőrzésre, javításra.

Nincs osztályzás, szóbeli értékelést kapnak. Tanév végén hagyományos és Montessori bizonyítványt is kapnak a diákok.

Hazánkban 1991-ben létesült az első Montessori iskola. Azóta több óvoda, iskola és középiskola is megnyitotta kapuit, alapítványi fenntartásban.

Montessori- óvodák és iskolák >>>

Gergényiné Németh Erika

#Montessori #alternatívpedagógia #iskolaválasztás

Kapcsolódó bejegyzések: