Iskolamustra 3. A Rogers

A személyiségközpontú pszichológiai iskola megalkotója Carl Rogers, amerikai pszichológus. Az ő elképzelése szerint az az egészséges ember, aki hiánytalanul tud működni. Ez egy ideális állapot, mely az ember önmegvalósító törekvésének eredménye.

Rogers szerint az ember képes megérteni saját viselkedését és ennek tudatában képes változni is, erre a változásra, fejlődésre törekszik is. Ahhoz, hogy ez a változás, fejlődés végbe menjen, biztonságos környezetre van szükség. Ezt a biztonságos környezetet pedig az emberek teremthetik meg, ha bizalommal, empátiával, hiteles, nyílt kommunikációval és feltétel nélkül, pozitívan fordulnak egymás felé.

1990-ben indult az első Rogers Iskola Magyarországon. Céljuk a megszokott iskolai légkör megváltoztatása volt és ezt Carl Rogers személyközpontú szemlélete, pszichológiai elmélete segítette megvalósítani.

A Rogers Iskola stratégiai alapelve a bizalom, együttműködés és a sokoldalú tudás.

A bizalom azt jelenti, hogy bíznak benne, hogy minden ember képes kiválasztani a számára fontos vagy nem fontos dolgokat, melyekkel megoldja a problémákat. A Rogers Iskola célja, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve megtalálják saját útjukat a fejlődésükben.

Az együttműködés kialakításában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek megértsék és elfogadják a szabályokat, megtanulják kezelni a konfliktusokat és megtanulják az együttműködést segítő kommunikációt.

Az iskola célja, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Csak hiteles, színvonalas és érvényes dolgokat tár a gyerekek elé. Aktívan képviseli a humanisztikus értékeket.

A tanári módszerek között megjelenik a kooperatív tanulás, projekt módszer,felfedeztető módszer és természetesen a differenciálás.

A fenti célok megvalósítását a kis osztálylétszám, a családias légkör segíti. Beszélgetőkörök, csoportjátékok és projektmunkák keretében folyik a kulturális nyitottságra nevelés. Az iskola egyéni tanulási szerződésekkel törekszik a tehetséggondozás, fejlesztés biztosítására.

Az első három évben a gyermekek saját adottságaiknak és tanulási ütemüknek megfelelően haladnak. Az alapvető képességek, készségek és jártasságok fejlesztése a cél. Nagyon sok az iskolán kivüli program, az osztálytermet is kreatívan használják.

A negyedik év már a felsőbb osztályokat készíti elő. Megjelenik pár szaktanár, de még maradnak az alsós tanulási formák. 3-4. tanévben tanulják meg a házi feladatot, mint önálló tanulási módszert. Az 5-6. évben egyre nő a gyermekek felelőssége. A megtanult munkaformákat, módszereket már képesek önállóan is felhasználni. Megjelennek a szaktárgyak, amelyek tevékenységközpontúak. A tanulás eltolódik az önálló munka irányába. A tanár szerepe az egyéni segítségnyújtásban kap nagyobb hangsúlyt. A 7-8. évfolyamon a diákokat felkészítik a kompetencia alapú felvételire. A tananyag elsajátítása mellett a szövegértés intenzív fejlesztése kap hangsúlyt. Megtanulják az önálló feladatmegoldó stratégiákat, a saját tudásuk bemutatásához szükséges kompetenciákat és időgazdalkodást.

Rogers módszerről még itt találhatsz információt:

http://www.rogersiskola.hu/felvetel/nyilt-napok-iskola.html http://oktatas.ujbuda.hu/altalanos-iskolak/iskolak-0 http://www.rogersiskola.hu/felvetel.html https://www.youtube.com/user/rogersbudapest

Gergényiné Németh Erika

Az alternatív iskolákat bemutató cikkeink:

Iskolamustra

Iskolamustra 2. A Waldorf

#Rogersmódszer #iskolakezdés #iskolaválasztás #alternatívpedagógia

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!