Iskolamustra 2. A Waldorf

Alternatív iskolák sorozatomban először a Waldorf-pedagógiáról adok rövid összefoglalót.

Waldorf baba

Ez a pedagógia Rudolf Steiner oktatási filózófiáján alapszik, emberközpontú, a fantázia szerepét hangsúlyozza a tanulásban, nagy fontosságot tulajdonít a gyakorlati, szellemi és művészeti elemek integrálásának.

Célja, hogy a gyermekek egészséges fejlődését támogassa, ezért teljes mértékben figyelembe veszi az életkori sajátosságokat és fejlődési törvényszerűségeket. Egyforma hangsúlyt fektet a testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére.

Magyarországon 1926-ban kezdte meg működését az első Waldorf-iskola, ami 1933-ig működött. Ezt követően 1989-ben nyílt meg újra Solymáron a Waldorf-óvoda és iskola.

A Waldorf-pedagógiának köszönhetjük a szöveges értékelés bevezetését, az osztályismétlés mellőzését, a képességfejlesztést, az epochális tanítási rendszer bekerülését a közoktatásba.

A gyermekek fejlődési törvényszerűségeit maximálisan figyelembe véve a Waldorf-pedagógiában jelentősen megváltoztak az oktatás fő hangsúlyai, új tanulási módszerek és tevékenységek kerültek bevezetésre. Elsődleges cél a képességek fejlesztése és nem a lexikális tudás megszerzése.

A gyerekek 7-14 éves koruk között közvetlen tapasztalatokra támaszkodva elsajátítják az alapvető tanulási készségeket, eközben fejlődik intellektusuk is. A kezdeti időszakban az oktatás a gyermekek érzéseire támaszkodik. Arra törekszenek, hogy a tanulás személyes, belső tapasztalássá válljék. Más pedagógiáktól eltérően, a Waldorf-pedagógia későn, a 12. életév körül tartja megfelelőnek a gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztését.

Az olvasástanítás késleltetett. A közismereti tárgyak oktatása epochális (korszak, időszak) ciklikusokban történik. Ennek az a lényege, hogy a logikailag összetartozó témakörökkel egy-egy időszakban - epochában - tömbösítve, nagyobb óraszámban foglalkoznak. Ez a rendszer nagymértékben elősegíti, hogy a gyermekek az adott témában elmélyüljenek, figyelmüket, érdeklődésüket tartósan az adott területre öszpontosítsák. A nagyobb időkeret arra is lehetőséget teremt, hogy tanulóközpontú módszereket, pl. projekteket alkalmazzanak.

A főoktatás három részre tagozódik. Az első a ritmikus rész, amelyben beszélgetőkörök működnek, majd ritmusok, dalok, versek, hangszerek, mozgás segítségével felkészülnek a tanulásra. A második részben történik a tanulás, ismétlés, gyakorlás, új ismeretek megszerzése, epochafüzetek készítése. A harmadik rész egy mese, történet, ami tulajdonképpen lezárja a főoktatást.

Az osztálytanító 8 éven keresztül irányítja csoportját és minden olyan tantárgyat tanít, amely a főoktatás részét képezi, ha lehetőség van rá, szaktárgyat is tanít (pl. kézimunkát, idegen nyelvet). Nem használnak tankönyveket, epochafüzetet készítenek.

Talán ebből a rövid összefoglalóból is egyértelműen kiderül, hogy egy Waldorf iskolában teljesen másként zajlanak a mindennapok, mint a legtöbb általános iskolában. Ezért aki ezt a lehetőséget választja, számolnia kell azzal, ha iskolát akarnak változtatni, akkor bizony nehézségeik lehetnek. Ha részletesebben érdekli Önöket a Wardorf-pedagógia, akkor érdemes ellátogatniuk pl. a Pesthidegkúti Waldorf-iskola honlapjára, ahol részletesen megismerkedhetnek ezzel a pedagógiai irányzattal, az intézmény szellemiségével, tevékenységével.

Gergényiné Németh Erika, gyógypedagógus

#Waldorfpedagógia #iskolaválasztás #alternatívpedagógia

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!