Iskolamustra

Kedves Szülők,

Önök közül nagyon sokan állnak választás előtt ebben az időszakban, hiszen hamarosan kezdődnek az iskolai beíratkozások. A legtöbb intézményben már meghírdették az első szülői tájékoztatókat és a jövendő kis elsősöknek a nyílt napokat. Ebben az időszakban sokan gondolkodnak azon, hogy milyen iskola felelne meg leginkább gyermeküknek. Jó lesz-e a körzeti iskola vagy esetleg egy alternatív iskolát, alternatív pedagógiai programmal működő állami iskolát válasszanak?

Cikksorozatomban ehhez a döntéshez szeretnék egy kis segítséget adni.

Mit is jelent az alternatív iskola és az alternatí pedagógiai program? Mi a különbség? Milyen alternatív iskolák működnek az országban és mi a jellemzőjük? Ezekre a kérdésekre próbálok rövid, összefoglaló válaszokat adni.

Hazánkban a rendszerváltást követő években kezdtek elterjedni az alternatív pedagógiát alkalmazó iskolák, alapítványi fenntartásban, vagy magániskolaként.

Ezek közös jellemzője, hogy gyermekközpontúak, a gyermek igényeit tartják elsősorban szem előtt.

Arra törekszenek, hogy a diákok természetes kiváncsiságból, örömmel tanuljanak. Fokozottan veszik figyelembe az életkori sajátosságokat, az egyéni tanulási tempót, esetleges hiányokat, deficiteket, családi háttér eltéréseit.

A tanár szerepe megváltozik. A pedagógus az alkotó folyamatoknak csak részese és szervezője, háttérben marad, nem tölt be előadó szerepet. A tanár személyiségében is más elemek kerülnek előtérbe, pl. empatiás készség, rugalmasság, szervezőkészség.

Törekszenek a különféle kompetenciák fejlesztésére és reformpedagógiai módszereket alkalmaznak, mint a csoportmunka, differenciálás, projektmódszer, kooperatív technikák. A munkatempó lassabb, nyugodtabb. A tantárgyak integrált tanítása szinte mindegyik alternatív iskolára jellemző.

Igyekeznek megvalósitani az integrációt. Csökkentik a versengést és egyénre szabott, írásos értékelést adnak.

A szülők és iskola közötti kapcsolat is alapvetően megváltozik, jellemzően megerősödik a szülők és tanárok közötti kommunikáció.

Természetesen ezek közül a módszerek közül sok megjelent, bevezetésre került az állami iskolákban is, de a szervezeti és finanszírozási eltérések miatt az alternatív iskolák rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a helyzetekhez, elvárásokhoz.

Hazánkban a következő alternatív általános iskolák működnek:

 • Waldorf-pedagógiára épülő óvodák, iskolák

 • Rogers Iskola

 • Montessori Iskola

 • Freinet módszerre épülő iskola

Meg kell említeni azokat az iskolákat is, melyek állami, esetleg alapítványi, egyházi fenntartásúak, de saját alternatív pedagógiai programmal működnek. Ezek az iskolák is alkalmazzák a korszerű pedagógiai módszereket, kiegészítik egyéb pedagógiai programokkal. Ezzel kapcsolatban az iskoláknál kell érdeklődni, mert nincs elérhető központi információ.

Párat meg tudok említeni, de a lista közel sem teljes.

 • Gyermekek Háza – Alternatív Alapozó Program

 • Kincskereső Iskola – Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája

 • Nyitott Világ Fejlesztő Iskola

 • Rákospalotai Meixner Általános Iskola

 • Burattino Iskola

 • Lauder Javne

 • Humanisztikus Iskola

Ide sorolnám a kéttannyelvű iskolákat is.

Cikkem folytatásában az egyes alternatív iskolák rövid, összefoglaló bemutatását olvashatják.

Gergényiné Németh Erika

#alternatívpedagógia #reformpedagógia #iskolaválasztás

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!