Kipóbáltuk! Logicoval az olvasás is gyerekjáték!

A LOGICO Piccolo Szövegértés: Meseolvasó kártya 10 feladatlapja a 7-9 éves gyermekek szövegértését segíti. Újszerű megoldás, hogy a kihajtható lapok három oldalon tartalmaznak egy-egy feladatot. Ez az elrendezés biztosítja, hogy feladatmegoldás közben is látható legyen a szöveg, az utolsó oldalon pedig az önellenőrzés lehetősége adott.

A feladatlap első oldalán a mese humoros képi illusztrációjáról mondatokat lehet

megfogalmazni, történeteket kitalálni, ami a kommunikációs képességet, a fantáziát fejleszti és alkalmat ad a szókincs bővítésére, szómagyarázatra.

A második oldalon olyan meséket olvashatnak a kisdiákok, amilyenekkel az olvasókönyvekben nem találkoznak. Valós élethelyzetek feldolgozását segítik a történetek. Az új közösségbe kerülésről, az átlagos és a különbözőség elfogadásáról, az elhagyatottságról, az évszakokról szóló mesék hatnak az érzelmekre, bővítik a tanulók tárgyi ismereteit.

A jól tagolt, jól olvasható szöveg fejleszti az olvasási készséget. A különböző érdekes, változatos feladatok megoldása segíti a szövegértést, fejleszti a figyelmet, a koncentrációs képességet, a lényeglátást. Pl. egészítsd ki a szöveget, javítsd a nem odaillő szót, emeld ki a tulajdonságokat, szótagolj írásban, párosítsd a piktogramot a mondattal, párosítsd a magánhangzósorokat a szavakkal, melyik igaz és melyik hamis, válaszolj a kérdésre, állítsd a mondatokat időrendi sorrendbe.

A feladatlapok felkínálnak egyéni feladatmegoldási lehetőségeket is. Pl.: írj hiányos mondatot, készíts hasonló feladatot, gyűjts tulajdonságokat, rajzolj. A kisdiákok általában szeretik a fantáziájukat megmozgató feladatokat, mint a meseírás, amelyikben ők lehetnek a vessző, vagy a kör, szívesesen rajzolnak meseillusztrációkat.

A "Meseolvasó" feladataival lehet játszani szabadidőben és iskolai fejlesztő foglalkozásokon is. Fontos, hogy a meséket mindig felnőttel együtt dolgozzák fel a gyermekek, beszélgessenek a történetekről, magyarázzák el az ismeretlen fogalmakat, összefüggéseket és adjanak lehetőséget arra, hogy a gyermekek elmondják a mesével kapcsolatos saját élményeiket.

Összegezve a készségfejlesztő kártyacsomag játékosan fejleszti az olvasási képességet, a szövegértést, a figyelem összpontosítását, az egyéni tanulási képességet. A Logico keret segítségével fejleszti a kisdiákok önellenőrzési képességét és a finommotorikájukat.

A Logico kártyát megvásárolhatod a Fejlesztemagyerekem.hu webáruházában.

Németh Julianna

Vendégszerzőnkről itt olvashatsz:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry

1973-ban Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai és logopédiai szakos tanári diplomát szereztem. 1991-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a szakpedagógus szakot, fejlesztő-kutató specializációval. 2000-ben Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanügyigazgatási szakirányban szereztem képesítést.

Gyógypedagógusként, logopédusként dolgoztam négy évtizeden át gyógypedagógiai intézményben, általános iskolában és óvodában. Tíz éve nyugdíjas vagyok.

Az élet szép adományának fogom fel, hogy ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhattam, hisz

Maria Montessori szavait idézve "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Sok kisebb és nagyobb csodát élhettem meg, amikor hozzásegítettem egy-egy gyermeket, fiatalt, hogy beszédhibáját kijavítva sikeresebben tudjon beilleszkedni társai közé, illetve szakképesítést, diplomát szerezzen.

Szintén nagyon szép feladat megtanítani valakit írni-olvasni, számolni, főleg, ha a tanulás terén valamilyen nehézség (pl. dislexia, discalculia) lép fel.

A munkám sikerességéhez az is hozzájárult, hogy mindig tiszteletben tartottam a gyermekek személyiségét, egyenrangú partnerként kezeltem őket és sokat tanultam tőlük.

#szövegértés #olvasástanulás #figyelemfejlesztése #finommotorika

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!