Olvasni tanulok Logicoval!


A szövegértés fejlesztésére egy újabb Logico Piccolo kártyacsomagot próbáltunk ki, amelynek már a címe is izgalmas: Szavak, mondatok, beszédhelyzetek. A második osztályba járó gyerekek a 16 feladatlapot átnézve örömmel állapították meg, hogy ismét érdekes, változatos feladatok várnak megoldásra.

Az első feladat egy valós élethelyzetről, a tanórák közötti szünetről szól, ahol a képről való beszélgetés után hiányos mondatokat kellett befejezni, és megerősítésre kerültek a helyes viselkedés szabályai is. A második lapon két gyermeknek a délutáni játék során elhangzott mondatait kellett párosítani, ami nem volt könnyű, mert több szempontra is figyelni kellett. Az elkészült megoldást párbeszéd formájában felolvastuk, ügyelve a hangsúlyozásra is.

A harmadik lapon az órarenden kellett eligazodni, és annak megfelelően kiegészíteni az adott szöveget, majd válaszolni a kérdésekre. A negyedik lapon szómagyarázat következett, itt általában több segítséget kellett adni, mert sok szót nem ismertek, például nem tudták, mit jelent a sülve-főve együtt lenni, vagy mit jelent a szakadatlanul kifejezés.

Az ötödik lap a feltalálókról és találmányaikról szól, a hatodik pedig a mindennapjainkat érintő számítógépes ismeretekről. Itt alkalom nyílott beszélgetni a számítógép és az internet helyes használatáról, az internetezés veszélyeiről. A hetedik feladatban fogalommagyarázatra volt szükség az űrutazás témakörben. Mindhárom feladatlap alkalmat adott a gyerekek ismereteinek bővítésére a témakörökkel kapcsolatban.

A nyolcadik lapon a kis vízilóval együtt a konyhai tudományról kellett számot adni a feltett kérdésre válaszolva. Nagy öröm volt, amikor kitalálták, hogyan készül a pattogatott kukorica, a tejberizs, a pizza.

A kilencedik feladat találós kérdései alapján ki kellett találni, melyik állatról van szó.

A tizedik feladatban egy óriásteknős elveszett páncéljáról szóló történet mondatait helyes sorrendbe kellett állítani. A történethez, mint általában egy színes, kedves illusztráció tartozik, ami segíti a megoldást. A tizenegyedik lapon Mirci és Marci cica történetéhez kellett megtalálni a hiányzó szavakat.

A tizenkettedik feladat Rozsdás cica kalandját meséli el a darazsakkal, itt a mondatokat megfelelő sorrendbe kellett állítani, ami nagy figyelmet igényelt a gyerekektől.

A tizenharmadik lap a szarvasról szól, itt a szövegrészekhez meg kellett keresni a hozzájuk illő címet. Ez a feladat az olvasási készséget, a szövegértést, az időrendiséget, a lényeg kiemelést segíti.

A tizennegyedik és a tizenötödik lap a tigrisek illetve a cápák életéről szól, a vastag betűvel szedett szavak jelentését kellett megkeresni. Sok új információt szereztek a szövegben szereplő állatokról.

A z utolsó, a tizenhatodik történet a kacsákról szól, a szövegrészeket össze kellet párosítani. A hosszabb szövegrészhez egy rövidebb, a lényeget kiemelő szövegrészt kellett megtalálni.

A feladatlapok felkínálnak egyéni feladatmegoldási lehetőségeket is: pl.: fejezd be a mondatot, a történetet; írd le melyik tantárgyat szereted és miért; magyarázd meg a szó jelentését; rajzold le, képzeld el; írj naplót a számítógépen, keress az interneten; jellemezz egy embert vagy állatot! A kisdiákok általában szeretik a fantáziájukat megmozgató feladatokat, így szívesen oldották meg a plusz feladatokat is.

A gyerekek tanulhatnak a Logicoval szabadidejükben otthon, de a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítő tevékenységként is.

Mindig fontos a felnőtt jelenléte, mert szükség van magyarázatokra, a megbeszélés lehetőségére. A megoldás keresése közben a gyerekeknek bővül a szókincsük, tárgyi ismeretük.

Összegezve a A Logico Piccolo nyelvi gyakorló feladatkártyákat nagyon hasznosnak tartom a 7-9 éves gyermekek olvasási készségének fejlesztésében. Ez a tanulójáték sokoldalúan fejleszti a gyermekek képességeit. Sokféle feladat segíti a szövegértést, a lényegkiemelést, az időrendiség kialakítását, a figyelmet, a gondolkodást, az összefüggések felismerését. A Logico keret használata fejleszti az önellenőrzési képességet és a finommotorikát.

Németh Julianna

gyógypedagógus

Vendégszerzőnkről itt olvashatsz:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Antoine de Saint-Exupéry

1973-ban Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai és logopédiai szakos tanári diplomát szereztem. 1991-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a szakpedagógus szakot, fejlesztő-kutató specializációval. 2000-ben Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanügyigazgatási szakirányban szereztem képesítést.

Gyógypedagógusként, logopédusként dolgoztam négy évtizeden át gyógypedagógiai intézményben, általános iskolában és óvodában. Tíz éve nyugdíjas vagyok.

Az élet szép adományának fogom fel, hogy ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhattam, hisz

Maria Montessori szavait idézve "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Sok kisebb és nagyobb csodát élhettem meg, amikor hozzásegítettem egy-egy gyermeket, fiatalt, hogy beszédhibáját kijavítva sikeresebben tudjon beilleszkedni társai közé, illetve szakképesítést, diplomát szerezzen.

Szintén nagyon szép feladat megtanítani valakit írni-olvasni, számolni, főleg, ha a tanulás terén valamilyen nehézség (pl. dislexia, discalculia) lép fel.

A munkám sikerességéhez az is hozzájárult, hogy mindig tiszteletben tartottam a gyermekek személyiségét, egyenrangú partnerként kezeltem őket és sokat tanultam tőlük.

#Kipróbáltuk #olvasásikészség #időrendiség #lényegkiemelés #sorrendiség #gondolkodásfejlesztése #szókincsbővítés #finommotorika

Kapcsolódó bejegyzések: