Kipróbáltuk! Olvassatok Logicoval a nyári szünetben is!


A LOGICO PICCOLO Szövegértés című sorozatának a Vidám történetek című feladatlapjait ismertük meg a nyári szünet elején. A 10 feladatlap a 7-9 éves gyermekek szövegértését segíti. Jól áttekinthető, mert a kihajtható lapok három oldalon tartalmaznak egy-egy feladatot, a negyediken pedig az önellenőrzésre van lehetőség.

Ez az elrendezés hasznos, mert feladatmegoldás közben is látható a szöveg, és bele-bele lehet kukkantani. Az első oldalon a történet képi illusztrációjáról mondatokat lehet megfogalmazni, ami a kommunikációs képességet, a fantáziát fejleszti, és alkalmat ad a szókincsbővítésre, szómagyarázatra. A második oldal vidám történetei valós élethelyzeteken alapulnak, és további feladatok lehetőségeit rejtik magukban.

Az unokáim, akik most voltak második osztályosok, már jól ismerik és szeretik a különböző Logico feladatlapokat, így most is kíváncsian várták, hogy vajon miről is szólnak a Vidám történetek. Az első feladat egy kisfiúról szól, aki szeret bevásárolni, de a zöldséges bácsit nem szereti, mert az mindig becsapja őt. A feladatban feltett kérdésekre meg kellett keresni a helyes választ, és bizony sok-sok felmerülő kérdést kellett megbeszélni. A felnőttek és a gyerekek kapcsolatát, a helyes viselkedést, a becsületességet, és megerősítésre kerültek a helyes viselkedés szabályai is. Nagyon jó játék volt utána szóláncot játszani a zöldségek, gyümölcsök neveivel. A második lapon a nagyszámú család rokoni szálain túl a beszédes nagybácsiról olvastak, itt a szövegből vett mondatok helyes befejezését kellett megtalálni. A feladat után a saját családi kapcsolatokról esett szó, elkészítették a közös családfájukat is a dédszülőkig visszamenve, unokatestvérek lévén, nyilván a közös „ősökről” esett csak szó.

A harmadik lapon a „kukaszörny” hozta elő a vélt vagy valós félelmek alakjaikat, a megoldásban szinonimákat kellett találni a szereplők tulajdonságaihoz. A negyedik lapon megtudtuk, a mindig késében levő Hédiből hogyan lett futóbajnok, a hiányos mondatokba a megfelelő szót kellett beilleszteni.

Az ötödik lap az elveszett könyvtári könyvről szólt, a feladatok között talán ez a ez egyik legnehezebb, a mondatok időrendi sorrendbe rendezése. Ennek kapcsán elmentünk a könyvtárba, ahol érdekes könyveket nézegettek, olvasnivalót is hoztak magukkal, és megfogadták, ők vigyázni fognak a könyvekre!

A hatodik lap az új szomszédról szól, aki kissé hangos, és a szülők több megoldást javasolnak a probléma megszüntetésére, míg a lányuk egyszerűen megbeszélte az érintettel. Itt szólások jelentését kellett megkeresni, ezeken jókat nevettek: tetszett nekik a „nem babra megy a játék”,” leesik az álla” kifejezés. A hetedik feladatban igaz vagy hamis állításokat kellett felismerni egy színésszel kapcsolatos történetben.

A nyolcadik lap a gyerek-bandákról, bandavezérségről szól, itt is szinonimákat kellett keresni, ami nem volt könnyű, hisz olyan szavak szerepeltek, mint melák, muszkli, konspirál. A kilencedik feladat két verekedős kisfiúról szól, itt a történet vázlatpontjait kellett időrendi sorrendbe állítani, ami a lényegkiemelésre irányította a figyelmüket. A tizedik történet egy kislányról szólt, aki minden versenyre benevezett, annyira szeretett volna nyerni. Itt a kérdéseket kellett sorrendbe állítani.

A kislányok a Vidám történeteket szívesen olvasták és örömmel oldották meg a feladatokat, nagyon tetszett nekik a hozzákapcsolt könyvtárlátogatás, szójáték, családfakészítés, élmények felidézése stb… Természetesen a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítő tevékenységként is.

A Fejlesztemagyerekem.hu webáruruháza

A felnőtt jelenléte elengedhetetlen, mert szükség van magyarázatokra, a megbeszélés lehetőségére. A felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek kapcsolatokról, a különféle közösségbe való beilleszkedésről, a társas viszonyokról, a félelmekről szóló mesék hatnak az érzelmekre, alkalmat adnak a saját élmények elmondására, megbeszélésére. A megoldás keresése közben bővül a szókincsük, tárgyi ismeretük.

Összegezve: A Logico Piccolo szövegértést segítő tanulójátékot nagyon jól használhatónak tartom a 7-9 éves gyermekek olvasási készségének fejlesztésében. Sokoldalúan és differenciáltan fejleszti a gyermekek képességeit, segíti a szövegértést, a lényegkiemelést, az időrendiség kialakítását, a figyelmet, a gondolkodást, az összefüggések felismerését.

A Logico keret használata fejleszti az önellenőrzési képességet, a szem-kéz koordinációt.

Ha kedvet kaptál a játék kipróbálásához, nézd meg a Fejlesztemagyerekem.hu webáruházában!

Németh Julianna

logopédus Vendégszerzőnkről itt olvashatsz:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry1973-ban Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai és logopédiai szakos tanári diplomát szereztem. 1991-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a szakpedagógus szakot, fejlesztő-kutató specializációval. 2000-ben Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanügyigazgatási szakirányban szereztem képesítést.Gyógypedagógusként, logopédusként dolgoztam négy évtizeden át gyógypedagógiai intézményben, általános iskolában és óvodában. Tíz éve nyugdíjas vagyok.Az élet szép adományának fogom fel, hogy ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhattam, hiszMaria Montessori szavait idézve "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”Sok kisebb és nagyobb csodát élhettem meg, amikor hozzásegítettem egy-egy gyermeket, fiatalt, hogy beszédhibáját kijavítva sikeresebben tudjon beilleszkedni társai közé, illetve szakképesítést, diplomát szerezzen.Szintén nagyon szép feladat megtanítani valakit írni-olvasni, számolni, főleg, ha a tanulás terén valamilyen nehézség (pl. dislexia, discalculia) lép fel.A munkám sikerességéhez az is hozzájárult, hogy mindig tiszteletben tartottam a gyermekek személyiségét, egyenrangú partnerként kezeltem őket és sokat tanultam tőlük.

#Kipróbáltuk #olvasástanulás #olvasásikészség #olvasás #lényegkiemelés #időrendiség #figyelemfejlesztése #okokozatiösszefüggés

Kapcsolódó bejegyzések:
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!