Szabó Ágnes, népi énektanár, énekes, anya

A zenei megnyilvánulás talán legelemibb formájával, az énekléssel, énektanítással foglalkozik. E sokszínű, sokágú művészeti ág egy kis szeletének, a népdalok világának, természetének ismerője. Ének-zene-népzene szakos tanárként, néprajzosként művészeti iskolában tanít. Aktívan, több formációban énekel. Az éneklés funkcióját mindenképpen a mai élethelyzetekhez, életvitelhez igazíthatónak tartja. Látja, hallja és tapasztalja, hogy az igazán magunknak tudott énekes repertoár és az ahhoz kapcsolódó tanulási folyamat hogyan segítheti az éneklőt és hallgatóját érzelmei, élményei megélésében, feldolgozásában.

Kapcsolat: tel: +36304790140, e-mail: szaboo.agnes@gmail.com, skype: szaagnes

 

Tanácsadás - Énekeljünk? Énekeljünk!

Konzultáció, mely az éneklés lelki természetéről szól

 

Ha gyermeke szorong, rossz napjai vannak, vagy nehezen köthető le; ha nehezen tanul, de könnyen felejt...; ha a figyelme nem tart soká; ha nehezen alszik el esténként; ha zavarja, hogy - mások szerint – nem tud énekelni…

….keressen meg, lássuk mire képes zenei anyanyelvünk!

Saját népi ének tanári pályám gyakorlati tapasztalata és néprajzi, népzenei tanulmányaim olvasmányélményei is igazolják, hogy az éneklés kiegyensúlyozottságot, a dolgok felé való pozitív és nyugodt odafordulást eredményez. Aki énekel, bátran mer énekelni – nem tanári felszólításra, hanem saját jóérzete miatt – az élet apró és nagyobb kihívásait is lelki egészséggel viseli. Az örömmel való énektanulás játék a dallamokkal, szövegekkel, a hangunkkal. Ez észrevétlenül mozgatja meg a memóriát, segít a koncentráció alakulásában, kellemesen igénybe vesz minket testileg és lelkileg is. A saját hangunkról alkotott kép egyre inkább belsővé válik, adottságait elfogadjuk és magabiztossá válunk az éneklésben. A mindennapokban hordozott problémák egy kiadós közös vagy magunkban történő éneklés után már nem is tűnnek olyan megoldhatatlannak.

A konzultáció az adott helyzet felméréséről, a probléma körvonalazásáról szól, szakirodalmi ajánlások és elérhető adatbázisok megadásával. Történhet online vagy telefonon, illetve személyesen. 

Az első konzultáció ingyenes, amennyiben a további közös munka személyes találkozás formájában, tanácsadásként vagy énektanításként folytatódik, úgy a szolgáltatás díja 3000 HUF/ 60 perc.

 

Felkészítés, dalválogatás

 

Énekelni jó és örömmel járó dolog. Máskor megkönnyebbülünk tőle. Olykor a félelmünkön old. Mégis gyakran aggodalommal állunk egy-egy énekes megmérettetés elé, amely elénk kerül. Legyen az iskolai népdaléneklési verseny, művészeti vetélkedő, vagy felsőfokú felvételi vizsga, ahol alkalmasságunk a zenei érettségen, érzékenységen is múlik. Az is lehet, hogy egyszerűen csak visszaigazolásra, megerősítésre van szükségünk, hogy bátran, magabiztosan merjünk énekelni.

Népdalénekesként és népi ének tanárként mind az előadói, mind pedig a felkészítői tevékenység örömeivel és nehézségeivel gyakran állok szemben. Ismerem a kezdeti félénk megszólalást, a kudarctól való félelmet, de ismerem a boldog megkönnyebbülést is egy-egy magabiztos, jól sikerült bemutató közben és után.

Ha gyermeke népdaléneklési versenyre, bemutatóra készül, ha felsőfokú felvételi alkalmassági vizsgáján népdalok stílusos előadásával kell megmérettetnie, és támogatásra, szakmai segítségre van szüksége, keressen meg! Segítek a megfelelő hangszín, előadásmód megtalálásában, a dallamok és szövegek összeválogatásában és megtanulásában.

A konzultáció egyéni óra keretében történik, a feladathoz mért időbeosztással, 60 perces órákkal. Egy alkalom díja: 3000 HUF.

 

Daloló

 

Egyéni és csoportos formában kínálok az éneklés élményének tapasztalására lehetőséget. A cél minden esetben elsősorban a saját hang és saját dallamok és szövegek megtalálása a magyar népdalok széles, jól dokumentált tárházából. A tanulás, alakítás, a válogatás és választás a memória fejlesztésében, míg az előadás és megnyilvánulás az önkifejezés tanulásában lehet igen hasznos.

 

  • Egyéni óra

Az egyéni óra a gyermek személyiségére, nem utolsó sorban természetes hangképzésére koncentrál. Várok minden énekelni, magát jól érezni vágyó érdeklődő gyermeket, óvodás kortól a fiatal felnőttkorig!

 Az egyéni órák korosztálytól függően 30-60 percesek. 30 perces óra ára: 1500 HUF, a 60 perces óra díja: 3000 HUF

 

  • Éneklés csoportban

A csoportos órák résztvevői köre akár adott, meglévő kapcsolatokból, akár véletlenül is összeállhat, alakulhat. Utóbbi esetben az éneklés közösségformáló ereje még erősebben megmutatkozik. A csoportban a dallamok tanulásakor, válogatásakor, a közös összeállítások készítésekor a problémamegoldás. alkalmazkodás – önérvényesítés kontrollált formában való tanulása is megvalósul.

A csoportos órák időtartama általában 60 perc, ára a csoport létszámától függ, de személyenként legfeljebb 2000 HUF.

 

  • „Tente baba, tente…” Dúdolás, dalolás kismamáknak és kisgyermekes szülőknek

Ezeken az órákon a gyermekjátékdallamok, altatók kiemelt helyre kerülnek, de nem feledkezhetünk el a kifejezetten kizökkentő, táncra indító, szerelmes, vidám dalainkról sem.
 

  • „Itt szalad, ott szalad, ezt kapd ki!” Óvodás korú gyerekek csoportos foglalkozása

Ezek az alkalmak a felszabadult játékról szólnak, énekes gyermekjátékok, mondókák segítségével.

 

  • „Zeng a lélek, zeng a szó…” Iskolások csoportja

Korosztálytól és kedvünktől függően válogatunk dalainkból, oldott hangulatban keressük a közös hangot, játszunk a dalokkal és szavakkal. A csoportnak lehet kifejezetten a memóriafejlesztésre koncentráló célja is.