dr. Szász Erzsébet, PhD.

történelem-földrajz szakos tanár, tehetséggondozó szakember

Sokgyerekes család tagjaként, két évtizednyi középiskolai tanári tapasztalat birtokában látja mennyiféle tehetség, képesség létezik. A doktori cím megszerzéséig számos példamutató pedagógussal találkoztam. Hiszi, hogy nagyon fontos minden gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez saját értékeinek felismerése. Tagja a Kutató Tanárok Szövetségének és a Nemzeti Tehetség Tanácsnak, a Pedagógus kutatói pályadíj és a Mihalik Sándor-díj birtokosa.

Kapcsolat: eszasz@freemail.hu

 
Tehetséggondozás, versenyekre és a kétszintű érettségire való felkészítés történelemből

 

A történelem sok tanulót érdekel, de az értő tanulás képességét nem könnyű kialakítani. A tantárgy számos másik tárggyal kapcsolatos, többek között a magyar nyelvvel és irodalommal, a földrajzzal, a hon- és népismerettel, a művészetekkel és a tudománytörténettel is. Nagyon jó, ha a gyerekek össze tudják kapcsolni az egyes órákon tanultakat, az iskolán kívül hallottakat, látottakat és olvasottakat. Igazi felismerés megérteni a sok adat mögött rejlő folyamatokat, összefüggéseket, felfedezni a történelem logikáját.

            A történelem számos egyetemre, főiskolára felvételi tárgy.

A tehetséggondozást, történelem versenyekre és a kétszintű érettségire való felkészülést segíteném elő személyes foglalkozásokkal, konzultációkkal, online tanfolyammal (skype) vagy „távoktatással” (internetes levelezés).

Az egyórás foglalkozás díja 1500.-, a másfél órásé 2000.-forint.

A kutatómunka megalapozása, család- és helytörténet kutatása
 

A történelem megismerését és megszeretését versenyeken, pályázatokon keresztül is el lehet mélyíteni. A kutatómunkát a családtörténet és a helytörténet segítségével személyessé lehet tenni.

A kutatómunka alapjai: az anyaggyűjtés, a bibliográfiakészítés, a cédulázás, a rendszerezés elsajátítása fontos a szakszerűség szempontjából. A megszerzett ismeretek később más tárgyaknál is hasznosíthatók.

A helytörténet és a családtörténet remekül megmutatja, hogyan lehet a személyes emlékeken keresztül eljutni a nagy összefüggésekig, egy-egy korszak megismeréséig, az egyén és a közösség kapcsolatáig. A gyerekek és a nagyszülők kapcsolata is átalakulhat általa, a családi összejöveteleken új, érdekes témák kerülnek elő, információcsere, mélyebb kapcsolatok alakulnak ki. A készülő családfák hosszú távú értékek, emlékek maradnak.

A tehetséggondozást, a történelem versenyekre való felkészülést, a család- és a helytörténeti kutatások megkezdését segíteném elő személyes foglalkozásokkal, konzultációkkal, online tanfolyammal (skype) vagy „távoktatással” (internetes levelezés).

Az egyórás foglalkozás díja 1500.-, a másfél órásé 2000.-forint.