Tóth Zsuzsanna, óvónő, gyógypedagógus, pszichopedagógus

Gyakorlatot szerzett óvodás és korai fejlesztő csoportos , majd általános iskolában alsó tagozatos SNI-s kisdiákokkal, foglakozott sérült gyerekekkel. Pályája negyven éve alatt fontosnak tartotta a szülők aktív bevonását a foglalkozásokba.   Sokszor a szülőnek is megerősítésre, segítségre van szükségem ebben segíthetnek a közös gyerekekkel együtt szervezett foglalkozások.    
Kapcsolat: 06309996705, zsuzsannat5@gmail.com

               
                

Gyógyító  játék  3-7 éves korú gyermekeknek

 

Ha  a mintha  ország  varázslatos   birodalmában szeretnél  játszani  - ahol lehetsz, királykisasszony, várkapitány, király , te választod mi szeretnél lenni…

Milyen jó lenne varázsolni , elfelejteni a problémákat, ilyet nem ígérhetek, viszont,van egy olyan fejlesztő foglalkozás anyagom amit minden Kedves Szülő figyelmébe ajánlok!

Az, hogy a  játék  minden  kisgyermek   számára  örömteli legyen, ennek feltételét nekünk szülőknek kell  megteremteni.  Olyan  helyzetet , lehetőséget kell adni, ajánlani, hogy  a gyerekek felszabadultan boldogan játszhassanak. Meg kell ismerni a gyermekek életkori sajátosságait, milyen  játékra, fejlesztésre van szüksége.  
 

A   gyógyító  játék csoport hogyan segít?    

Egy közös játék – ahol   a komplex fejlesztés a cél:  

Mozgásfejlesztés:  nagymozgás, finommozgás, manipulációs készség fejlesztése

Beszédfejlesztés: mozgáskoordináció beszédmozgással, hangoztatás, beszédészlelés

testséma fejlesztés: test tudat-testkép

- olyan mint egy  gyurma golyó – amit  összegyúrunk, megformálunk.
 

Mitől más? – a hangulatától, a meghittségétől, s attól, hogy megtaláljuk minden kisgyermekben azt a kincset  ami mélyen rejtőzik és felszínre hozzuk.

Minden foglalkozásnál egy megadott témakört választunk és a köré csoportosítjuk a feladatokat.


Mozgással kísért mondóka gyűjtemény állítottam össze ezt a szülők megvásárolhatják. Lehetőség van fejlesztő játékok vásárlására, kipróbálására. A foglalkozások végén beszélgetés az anyukákkal, tapasztalatcsere, konzultáció. Kellemes klubhangulat, kikapcsolódás, az együttjátszás élménye .

Ár:  1800Ft /óra.
Információ: 06309996705,  zsuzsannat5@gmail.com

 
 

Katica kuckó – ovi-tanoda, játékos iskolára felkészítő foglalkozás           

Azt  szeretnék,  hogy  az  iskolakezdés  siker legyen a gyermekük számára?
 

Olyan  fejlesztő foglalkozást ajánlok,ami segíti a kudarcok feldolgozását,a magatartás, figyelem zavarral küzdő gyermekének a közösséghez való beilleszkedést.

 

A felkészítő foglalkozás nem tanulás, hanem játékos felkészítés.  Szituációs játékokat  játszunk  ami  az  iskolai életre készít fel.

Nem  tanítás-  nem feladatlapozás !

Egyéni és kiscsoportos foglalkozások, ami komplex fejlesztés.

Mozgásfejlesztés
-n
agymozgás:  pl. az egyensúlyrendszer zavara

-finommotorika :  ujjak – kéz izomzatának fejlesztése

-mozgáskoordináció

Beszédfejlesztés:  mozgással kísért mondókák, énekek,  / általam összeállított mondóka gyűjtemény / Szókincsbővítés…

Beszédészlelés fejlesztése..

Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése

Testképfejlesztés: testrészek megnevezése, jobb –bal irányok tévesztése...
 

Sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek egyedül nem szeretnek rajzolni, ügyetlenek, ehhez segít a közös  alkotás  öröme,élménye.  Végső  cél , hogy az iskolakezdés zökkenő mentes legyen, a felmerülő nehézségek   korrigálása , az egyéni sajátosságok maximális figyelembevételével. Hagyom, hogy kreativitásuk, ízlésük, fantáziájuk fejlődjön.  Érezzék   át  az  alkotás  örömét a  siker  élményét, a közös munka szépségét,  az  én alkottam az én művem - ...élmény megélésével találkozzanak, ami a személyiségük fejlődését segíti.